פרטי הפעילות

 

 

 

כל התאריכים

תאריך אולם מחיר רכישה
יום שני, 22 אפריל 2024 בשעה: 09:00 - 15:00 מתחם מדבריום 0 עד 75 ₪ הזמן עכשיו
יום שלישי, 23 אפריל 2024 בשעה: 09:00 - 17:00 מתחם מדבריום 0 עד 75 ₪ הזמן עכשיו
יום רביעי, 24 אפריל 2024 בשעה: 09:00 - 11:00 מתחם מדבריום 0 עד 75 ₪ הזמן עכשיו
יום רביעי, 24 אפריל 2024 בשעה: 11:00 - 13:00 מתחם מדבריום 0 עד 75 ₪ הזמן עכשיו
יום רביעי, 24 אפריל 2024 בשעה: 13:00 - 15:00 מתחם מדבריום 0 עד 75 ₪ הזמן עכשיו
יום רביעי, 24 אפריל 2024 בשעה: 15:00 - 18:00 מתחם מדבריום 0 עד 75 ₪ הזמן עכשיו
יום חמישי, 25 אפריל 2024 בשעה: 09:00 - 11:00 מתחם מדבריום 0 עד 75 ₪ הזמן עכשיו
יום חמישי, 25 אפריל 2024 בשעה: 11:00 - 13:00 מתחם מדבריום 0 עד 75 ₪ הזמן עכשיו
יום חמישי, 25 אפריל 2024 בשעה: 13:00 - 15:00 מתחם מדבריום 0 עד 75 ₪ הזמן עכשיו
יום חמישי, 25 אפריל 2024 בשעה: 15:00 - 18:00 מתחם מדבריום 0 עד 75 ₪ הזמן עכשיו
יום שישי, 26 אפריל 2024 בשעה: 09:00 - 15:00 מתחם מדבריום 0 עד 75 ₪ הזמן עכשיו
יום שבת, 27 אפריל 2024 בשעה: 09:00 - 13:00 מתחם מדבריום 0 עד 75 ₪ הזמן עכשיו
יום שבת, 27 אפריל 2024 בשעה: 13:00 - 17:00 מתחם מדבריום 0 עד 75 ₪ הזמן עכשיו
יום ראשון, 28 אפריל 2024 בשעה: 09:00 - 15:00 מתחם מדבריום 0 עד 75 ₪ הזמן עכשיו
יום שני, 29 אפריל 2024 בשעה: 09:00 - 17:00 מתחם מדבריום 0 עד 75 ₪ הזמן עכשיו
יום שלישי, 30 אפריל 2024 בשעה: 09:00 - 17:00 מתחם מדבריום 0 עד 75 ₪ הזמן עכשיו
יום רביעי, 1 מאי 2024 בשעה: 09:00 - 18:00 מתחם מדבריום 0 עד 75 ₪ הזמן עכשיו
יום חמישי, 2 מאי 2024 בשעה: 09:00 - 18:00 מתחם מדבריום 0 עד 75 ₪ הזמן עכשיו
יום שישי, 3 מאי 2024 בשעה: 09:00 - 15:00 מתחם מדבריום 0 עד 75 ₪ הזמן עכשיו
יום שבת, 4 מאי 2024 בשעה: 09:00 - 13:00 מתחם מדבריום 0 עד 75 ₪ הזמן עכשיו
יום שבת, 4 מאי 2024 בשעה: 13:00 - 18:00 מתחם מדבריום 0 עד 75 ₪ הזמן עכשיו
יום ראשון, 5 מאי 2024 בשעה: 09:00 - 15:00 מתחם מדבריום 0 עד 75 ₪ הזמן עכשיו
יום שני, 6 מאי 2024 בשעה: 09:00 - 18:00 מתחם מדבריום 0 עד 75 ₪ הזמן עכשיו
יום שלישי, 7 מאי 2024 בשעה: 09:00 - 18:00 מתחם מדבריום 0 עד 75 ₪ הזמן עכשיו
יום רביעי, 8 מאי 2024 בשעה: 09:00 - 18:00 מתחם מדבריום 0 עד 75 ₪ הזמן עכשיו
יום חמישי, 9 מאי 2024 בשעה: 09:00 - 18:00 מתחם מדבריום 0 עד 75 ₪ הזמן עכשיו
יום שישי, 10 מאי 2024 בשעה: 09:00 - 15:00 מתחם מדבריום 0 עד 75 ₪ הזמן עכשיו
יום שבת, 11 מאי 2024 בשעה: 09:00 - 13:00 מתחם מדבריום 0 עד 75 ₪ הזמן עכשיו
יום שבת, 11 מאי 2024 בשעה: 13:00 - 18:00 מתחם מדבריום 0 עד 75 ₪ הזמן עכשיו
יום ראשון, 12 מאי 2024 בשעה: 09:00 - 15:00 מתחם מדבריום 0 עד 75 ₪ הזמן עכשיו
יום שלישי, 14 מאי 2024 בשעה: 09:00 - 18:00 מתחם מדבריום 0 עד 75 ₪ הזמן עכשיו
יום רביעי, 15 מאי 2024 בשעה: 09:00 - 18:00 מתחם מדבריום 0 עד 75 ₪ הזמן עכשיו
יום חמישי, 16 מאי 2024 בשעה: 09:00 - 18:00 מתחם מדבריום 0 עד 75 ₪ הזמן עכשיו
יום שישי, 17 מאי 2024 בשעה: 09:00 - 15:00 מתחם מדבריום 0 עד 75 ₪ הזמן עכשיו
יום שבת, 18 מאי 2024 בשעה: 09:00 - 13:00 מתחם מדבריום 0 עד 75 ₪ הזמן עכשיו
יום שבת, 18 מאי 2024 בשעה: 13:00 - 18:00 מתחם מדבריום 0 עד 75 ₪ הזמן עכשיו
יום ראשון, 19 מאי 2024 בשעה: 09:00 - 18:00 מתחם מדבריום 0 עד 75 ₪ הזמן עכשיו
יום שני, 20 מאי 2024 בשעה: 09:00 - 18:00 מתחם מדבריום 0 עד 75 ₪ הזמן עכשיו
יום שלישי, 21 מאי 2024 בשעה: 09:00 - 18:00 מתחם מדבריום 0 עד 75 ₪ הזמן עכשיו
יום רביעי, 22 מאי 2024 בשעה: 09:00 - 18:00 מתחם מדבריום 0 עד 75 ₪ הזמן עכשיו
יום חמישי, 23 מאי 2024 בשעה: 09:00 - 18:00 מתחם מדבריום 0 עד 75 ₪ הזמן עכשיו
יום שישי, 24 מאי 2024 בשעה: 09:00 - 15:00 מתחם מדבריום 0 עד 75 ₪ הזמן עכשיו
יום שבת, 25 מאי 2024 בשעה: 09:00 - 13:00 מתחם מדבריום 0 עד 75 ₪ הזמן עכשיו
יום שבת, 25 מאי 2024 בשעה: 13:00 - 18:00 מתחם מדבריום 0 עד 75 ₪ הזמן עכשיו
יום ראשון, 26 מאי 2024 בשעה: 09:00 - 18:00 מתחם מדבריום 0 עד 75 ₪ הזמן עכשיו
יום שני, 27 מאי 2024 בשעה: 09:00 - 18:00 מתחם מדבריום 0 עד 75 ₪ הזמן עכשיו
יום שלישי, 28 מאי 2024 בשעה: 09:00 - 18:00 מתחם מדבריום 0 עד 75 ₪ הזמן עכשיו
יום רביעי, 29 מאי 2024 בשעה: 09:00 - 18:00 מתחם מדבריום 0 עד 75 ₪ הזמן עכשיו
יום חמישי, 30 מאי 2024 בשעה: 09:00 - 18:00 מתחם מדבריום 0 עד 75 ₪ הזמן עכשיו
יום שישי, 31 מאי 2024 בשעה: 09:00 - 15:00 מתחם מדבריום 0 עד 75 ₪ הזמן עכשיו
מערכת למכירת כרטיסים